Skip to content Asettautuminen pääkaupunkiseudulle - International House Helsinki

Asettautuminen

International House Helsinki (IHH) tarjoaa useita palveluita kansainvälisille henkilöasiakkaille. Voit kysyä IHH Kansainvälisestä rekrytoinnista, miten voit parhaiten tukea pääkaupunkiseudulle asettautuvia uusia kansainvälisiä työntekijöitä.

 

Henkilöasiakaspalvelut

International House Helsinki tarjoaa Newcomer Information Sessions -tilaisuuksia henkilöille, jotka ovat muuttamassa pääkaupunkiseudulle tai töihin Suomeen. Nämä ilmaiset verkkotilaisuudet pidetään englanniksi.

Newcomer information session -tilaisuuksissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • toimenpiteet ennen Suomeen saapumista ja sen jälkeen
 • asuminen
 • terveydenhuolto
 • Suomen koulutusjärjestelmä
 • tuki mukana muuttaville perheenjäsenille
 • pääkaupunkiseudun startup-ekosysteemi.

Ulkomailta pääkaupunkiseudulle muuttavan kansainvälisen työntekijän tulee käydä International House Helsingin palvelupisteessä välittömästi maahantulon jälkeen asioimassa eri viranomaisilla. Kun viranomaisasiointi hoidetaan IHH:n kautta heti maahantulon jälkeen, voidaan mahdollisesti välttää esimerkiksi palkanmaksun viivästyminen asianmukaisen verokortin puuttumisen takia tai henkilötunnuksen puuttuminen pankkitiliä avattaessa.

Myös tulevien työntekijöidesi perheenjäsenten kannattaa käydä International House Helsingin palvelupisteessä. Perheenjäsenten on myös asioitava henkilökohtaisesti viranomaisilla. Jos puoliso hakee työtä, hän voi ilmoittautua työnhakijaksi ja saada tietoa perhe-, työttömyys- ja muista etuuksista International House Helsingin palvelupisteessä.

International House Helsingin henkilöasiakaspalvelut:

 • Yleisneuvonta
 • EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti
 • Henkilötietojen rekisteröinti väestötietojärjestelmään, henkilötunnuksen hakeminen ja muuttoilmoitus
 • Verokortti ja kansainvälinen henkilöveroneuvonta
 • Sosiaaliturva ja etuudet
 • Työllisyysneuvonta ja työnhakijaksi ilmoittautuminen
 • Eläkevakuuttaminen ja sosiaaliturvatodistukset
 • Päiväkoti- ja kouluneuvonta
 • Työnhakuneuvonta
 • Työsuhdeneuvonta
 • Spouse Program

Monet palveluistamme toimivat vain ajanvarauksella, ja on tärkeää käydä läpi jokainen vaihe oikeassa järjestyksessä. Lue lisää henkilöasiakaspalveluistamme.

 

Osaksi työyhteisöä

Kun uutta työntekijää tuetaan työn aloittamisessa ja asettautumisessa, hän pystyy aloittamaan työt nopeasti Suomeen saapumisen jälkeen ja keskittymään työskentelyyn.

Turvallisuutta, työntekijän velvollisuuksia, työntekijän oikeuksia ja työtehtäviä koskevat tiedot ja ohjeistukset tulee olla kielellä, jota työntekijä ymmärtää. Lue lisää velvollisuuksistasi kansainvälisen työntekijän työnantajana.  Varmista samalla, että uusi kansainvälinen työntekijä saa työpaikan tärkeät sisäiset asiakirjat kielellä, jota hän ymmärtää.

Kansainvälisen työntekijän perehdytykseen voi osallistua esimerkiksi kummihenkilö tai laajempi työyhteisö, jotta uusi työntekijä pääsee tutustumaan kollegoihinsa jo varhaisessa vaiheessa. Tämä on hyvä tapa auttaa uutta työntekijää oppimaan lisää suomalaisesta työkulttuurista ja organisaatiosi kulttuurista.

Uuden työntekijän perehdytyksen ja kotoutumisen tukemiseen voi käyttää Targeted Mobility Schemes -hankkeen taloudellista tukea. Tutustu muihin käytettävissä oleviin talouden tukiin. 

VINKKI: Kansainväliset työntekijät eivät välttämättä tunne suomalaisia pyhä- tai vapaapäiviä ja kaikkia suomalaisen työkulttuurin osa-alueita. Kollegojen tuella työntekijä voi oppia lisää organisaation ja suomalaisen työkulttuurin ominaisuuksista.

Suomen tai ruotsin kielen oppiminen

Työpaikkasuomi tai Työpaikkaruotsi-koulutus auttaa parantamaan kansainvälisten työntekijöiden kykyä hoitaa työtehtäviään suomeksi tai ruotsiksi. Koulutus räätälöidään yrityksen ja työntekijöiden tarpeisiin. Koulutuksen tavoitteesta, sisällöstä, kestosta, ryhmäkoosta ja menetelmistä sovitaan yhdessä työnantajan kanssa.

Työpaikalla annettavaa kielikoulutusta rahoittavat työnantaja ja ELY-keskus tai TE-toimisto yhdessä. Työnantajan maksuosuus riippuu yrityksen koosta ja liikevaihdosta tai taseesta: se voi olla esimerkiksi 30–50 prosenttia koulutuksen kokonaiskustannuksista. Ota yhteyttä IHH kansainvälinen rekrytointi-palveluun. Voit lukea lisätietoa myös Palvelualusta.fi-sivustolta.

Suomen ja ruotsin kielen kursseja on laajalti tarjolla myös pääkaupunkiseudulla ja verkossa.

 

Tukea mukana muuttaville perheenjäsenille

Spouse Program on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälisten työntekijöiden puolisoiden tuki- ja vertaisverkosto. Spouse Program tarjoaa työpajoja, verkostoitumistilaisuuksia ja aktiivisen yhteisön puolisoille.

Career Club on urakehitysverkosto korkeasti koulutetuille espoolaisille. Osallistujat voivat hankkia uusia taitoja, tietoja ja verkostoja urakehityksensä tueksi.

Jos tuleva työntekijäsi muuttaa  ulkomailta töihin Suomeen lastensa kanssa, hän voi olla yhteydessä päiväkoti- ja kouluneuvontaan saadakseen lisää tietoja esimerkiksi päiväkoti- ja koulupaikoista Helsingissä.

Yhteystiedot

IHH Kansainvälinen rekrytointi

Jos haluat lisätietoja asettautumista tukevista palveluista, ota yhteyttä IHH Kansainväliseen rekrytointiin sähköpostitse tai puhelimitse

+358 295 016760 IHH Kansainvälinen rekrytointi - tietosuojaseloste

Maanantai – perjantai 9.00 - 15.00