Skip to content Työnantajapalvelut - Kansainvälinen rekrytointi - International House Helsinki

Työnantajille

Tuemme organisaatiotasi koko kansainvälisen rekrytointiprosessin ajan ja tarjoamme neuvontaa sekä kansainväliseen rekrytointiin että kansainvälisiin työntekijöihin liittyvissä kysymyksissä. Työnantajapalvelumme ovat täällä sinua varten!

IHH Työnantajapalvelut

 1. Aloita kansainvälinen rekrytointi

  Työnantajapalveluistamme saat apua rekrytointiin ulkomailta. Ohjaamme ja neuvomme kansainvälisen työntekijän rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa.

   

 2. Löydä kansainvälinen työntekijä

  Jos haluat aloittaa rekrytoinnin ulkomailta, voimme auttaa sinua tutustumaan kansainvälisiin rekrytointimahdollisuuksiin ja löytämään sopivia kansainvälisiä työntekijöitä paikallisista hakijapooleista.

   

 3. Työperusteinen maahanmuutto ja oleskeluluvat

  Kun olet löytänyt sopivan työntekijän ulkomailta, hänen on aloitettava maahanmuuttoprosessi ja selvitettävä, minkälaisen työperusteisen oleskeluluvan EU:n/ETA:n ulkopuolisen maan kansalainen tarvitsee.

   

 4. Työnteko-oikeus ja työnantajan velvollisuudet

  Jotta tuleva työntekijäsi voi aloittaa työskentelyn Suomessa, hänellä on oltava työnteko-oikeus. Myös sinulla on tiettyjä velvollisuuksia kansainvälisen työntekijän työnantajana.

   

 5. Asettautuminen

  IHH Henkilöasiakaspalvelut palvelee asiakkaita ennen pääkaupunkiseudulle muuttamista ja sen jälkeen.

  IHH Kansainvälinen rekrytointi auttaa uutta työntekijääsi asettautumaan uuteen työyhteisöön, oppimaan suomea tai ruotsia ja tutustumaan mukana muuttaville perheenjäsenille tarjottavaan tukeen.

   

 6. Taloudellinen tuki

  Organisaatiosi voi saada taloudellista tukea kansainvälisen rekrytointiprosessin eri vaiheissa usealla tavalla.

   

Ota yhteyttä IHH Työnantajapalveluihin

IHH Kansainvälinen rekrytointi

Jos haluat tietää lisää kansainvälisten työntekijöiden löytämisestä, taloudellisesta tuesta ja kansainvälisten työntekijöiden asettautumisen tukemisesta, ota meihin yhteyttä.

+358 295 016760 IHH Kansainvälinen rekrytointi - tietosuojaseloste

Maanantai - perjantai 9.00 - 12.00

IHH Työnantajaneuvonta

Jos sinulla on kysyttävää työperusteisesta maahanmuutosta ja oleskeluluvista, kansainvälisten työntekijöiden työnteko-oikeudesta ja kansainvälisten työntekijöiden työnantajan velvollisuuksista, ota meihin yhteyttä. Palvelu on saatavilla Helsingissä ja Espoossa sijaitseville yrityksille.

+358 922 860 019

-

UKK

IHH Kansainvälinen rekrytointi auttaa organisaatiotasi kansainvälisen rekrytoinnin käynnistämisessä. Voimme auttaa sinua tutustumaan rekrytointiin ulkomailta ja paikallisista hakijapooleista työvoiman lisäämiseksi. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: ihhrekryhelppi@te-toimisto.fi.

Helpoin tapa kasvattaa potentiaalisten hakijoiden määrää on harkita avoimen työtehtävän vaatimuksia: voisiko tehtävään valita hakijan, joka ei puhu suomea sujuvasti? Voit aloittaa julkaisemalla englanninkielisen työpaikkailmoituksen Työmarkkinatori-palvelussa ja Jobs in Finland -verkkosivustolla.

Voit myös ottaa yhteyttä kotikuntasi työllisyyspalveluun (pääkaupunkiseudulla Helsinki, Vantaa ja Espoo) tai TE-toimiston työnantajapalveluihin saadaksesi tietoa kansainvälisistä työnhakijoista, jotka ovat jo Suomessa.

Saatavilla on erilaisia taloudellisen tuen vaihtoehtoja riippuen siitä, millainen työtehtävä on kyseessä, millaista hakijaa etsit ja mikä on hakijan asuinmaa ja työllisyystilanne.

Mikäli palkkaat paikallisen työttömän työnhakijan, voit saada kunnan tukea asuinpaikan perusteella tai palkkatukea TE-toimistosta tai hakijan kotikunnasta.

Jos haluat palkata ulkomaisen työntekijän uusille kansainvälisille markkinoille laajentumista varten, voit hakea Talent Explorer -rahoitusta.

Jos sinulla on kysyttävää rahoitusvaihtoehdoista, ota yhteyttä: ihhrekryhelppi@te-toimisto.fi.

Muiden kuin EU- tai ETA–maiden kansalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan. Oleskelulupia on erilaisia. Työntekijälle sopiva oleskelulupa määräytyy työtehtävien ja työehtojen mukaan. Maahanmuuttoviraston (Migri) verkkosivuilla on lisätietoa eri oleskelulupatyypeistä ja hakemusopas auttaa valitsemaan tilanteeseen sopivan hakemuksen.

Oleskelulupahakemuksen käsittelyaika määräytyy työntekijän hakeman oleskeluluvan ja hakemuksen edellyttämien selvitysten mukaan. Maahanmuuttoviraston käsittelyaikalaskurista saat arvion oleskelulupahakemuksen käsittelyajasta.

Jos oleskelulupahakemus on jo jätetty, Maahanmuuttoviraston Kamu-chatbot antaa tietoja hakemuksen käsittelyn etenemisestä.

Työntekijä voi hakea verokorttia International House Helsingissä tai Pääkaupunkiseudun verotoimistossa. Rakennustyömaalla työskentely edellyttää yksilöllistä veronumeroa. Veronumeron voi saada vain käymällä Pääkaupunkiseudun verotoimistossa osoitteessa Hämeentie 15.

International House Helsingin verkkosivuilta löydät lisätietoa verokortin ja veronumeron saamisesta.

International House Helsinkiin tai Pääkaupunkiseudun verotoimistoon voi varata ajan verkossa tai puhelimitse numerosta 029 497 050.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kirjaa tiedot Suomen väestötietojärjestelmään ja voi myöntää työntekijälle henkilötunnuksen. Työntekijä voi saada suomalaisen henkilötunnuksen International House Helsingistä.

Työntekijä on voinut myös saada suomalaisen henkilötunnuksen aiemmin Maahanmuuttovirastosta hakiessaan oleskelulupaa tai rekisteröidessään oleskeluoikeutensa EU-kansalaisena.

Työntekijä voi myös pyytää henkilötunnusta verotustarkoituksiin Verohallinnolta hakiessaan verokorttia tai veronumeroa Pääkaupunkiseudun verotoimistosta, joka sijaitsee osoitteessa Hämeentie 15.

Työntekijää ei kuitenkaan rekisteröidä automaattisesti tietyn kunnan asukkaaksi, kun hän saa henkilötunnuksen. Kotikunnan rekisteröinti edellyttää yleensä käyntiä Digi- ja väestötietoviraston palvelupisteessä.

Pääkaupunkiseudulle muuton ja asettautumisen yhteydessä on hoidettava monta asiaa. Yleisneuvontaa varten International House Helsingillä (IHH) on chat-palvelu, jossa työntekijä voi esittää kysymyksiä elämästä pääkaupunkiseudulla. Uusi työntekijänne hyötyy varmasti International House Helsingin ennakkovaiheen neuvontapalveluista. Kannattaa suositella tätä osallistumaan johonkin Newcomer information session -infotilaisuuksistamme, joissa tarjotaan neuvoja ja tukea niin ennen Suomeen saapumista kuin saapumisen jälkeen huolehdittaviin asioihin.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit antavat tietoa asioista, jotka kansainvälisten työntekijöiden on otettava huomioon ennen pääkaupunkiseudulle saapumista ja sen jälkeen. Lisäksi InfoFinland.fi-sivustolla on yksityiskohtainen tarkistuslista kaikille Suomeen muuttaville.

Ohjaa työntekijäsi käymään IHH-palvelukeskuksessa, kun hän on saapunut pääkaupunkiseudulle. International House Helsingissä hän voi hakea verokorttia, saada suomalaisen henkilötunnuksen ja rekisteröidä kotikuntansa. Hän voi myös hakea Suomen sosiaaliturvaan sekä mahdollisia Kela-etuuksia ja saada yleisneuvontaa elämästä pääkaupunkiseudulla.

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä puhelimitse numeroon 09 310 111 11 tai sähköpostitse osoitteeseen info@ihhelsinki.fi.

Työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on kaikki Suomessa oleskelua ja työskentelyä varten tarvittavat luvat. Mikäli työssä vaaditaan erityistä pätevyyttä, lupaa tai hyväksyttyä terveydentilaa, työnantajan tulee myös varmistaa, että työntekijä täyttää niitä koskevat vaatimukset.

Jos työntekijäsi hakee oleskelulupaa työnteon perusteella, sinun pitää täyttää hakemukseen työehdot. Teet sen helpoimmin työnantajan Enter Finland -sivuston kautta. Jos et voi käyttää työnantajan Enter Finlandia, voit täyttää Työehdot-lomakkeen, jonka työntekijäsi liittää hakemuksensa liitteeksi Enter Finland -palvelussa.

Työnantajan, joka ottaa palvelukseensa muun kuin unionin kansalaisen, tähän rinnastettavan tai tämän perheenjäsenen, tulee toimittaa TE-toimistolle tieto palkkaamastaan työntekijästä, työsuhteen kestosta, palkasta ja sovellettavasta työehtosopimuksesta. Tietoja ei kuitenkaan tarvitse toimittaa TE-toimistolle erikseen, jos se on jo saanut vaaditut tiedot työnantajalta työnteon perusteella tehdyn oleskelulupahakemuksen yhteydessä.

Työnantajan on ilmoitettava työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaisen työntekijän nimi (muun kuin EU-maan kansalainen) ja sovellettava työehtosopimus.

Lisäksi työnantajalla on velvollisuus kerätä ja tallentaa ulkomaista työntekijää koskevaa tietoa, kuten henkilötietoja ja tietoa ulkomaisen työntekijän työskentelyoikeuden perusteista.

Näitä tietoja on säilytettävä työsuhteen keston ajan ja kahden vuoden ajan työsuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi tietojen on oltava pyydettäessä saatavilla työsuojeluviranomaisten tarkastusta varten. Työnantajan on säilytettävä kopiota työntekijän passista ja oleskelulupakortista.

Ulkomaisia työntekijöitä koskevat samat lait, työehtosopimukset ja velvollisuudet kuin suomalaisia työntekijöitä. Jos sinulla on kysyttävää velvollisuuksistasi kansainvälisten työntekijöiden työnantajana, ota meihin yhteyttä puhelimitse numeroon  040 922 5126 tai sähköpostitse osoitteeseen ihhtyonantajaneuvonta@helsinki.chamber.fi.

EU- ja ETA-maiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa asumiseen tai työskentelyyn Suomessa. He voivat oleskella ja työskennellä Suomessa vapaasti enintään kolme kuukautta. Sen jälkeen heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa. Jos uusi työntekijäsi on EU- tai ETA-maan kansalainen, hän voi rekisteröityä International House Helsingissä. Pohjoismaiden kansalaiset ovat poikkeuksia, ja he voivat rekisteröityä Digi- ja väestötietovirastossa.

Muiden kuin EU- ja ETA-maiden kansalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan. Oleskelulupia on erilaisia, ja oikeus työskennellä Suomessa riippuu oleskeluluvan tyypistä. Tietyissä työtehtävissä työskentely voi olla sallittua ilman oleskelulupaa rajoitetun ajan (enintään 90 päivää). Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla on lisätietoa eri oleskelulupatyypeistä.

Jos sinulla on kysyttävää oleskeluluvan hakumenettelystä tai työperusteisista oleskeluluvista, ota yhteyttä neuvontapalveluumme numeroon 040 922 5126 tai sähköpostitse osoitteeseen ihhtyonantajaneuvonta@helsinki.chamber.fi.

Jos uusi työntekijänne muuttaa Suomeen ulkomailta, hänelle on hyvä antaa mahdollisimman paljon tietoa uudesta asuinmaasta. Hyödyllisiä tietolähteitä ovat esimerkiksi Newcomer’s Guide (englanniksi) ja InfoFinland. Kannattaa suositella työntekijäänne osallistumaan johonkin International House Helsingin säännöllisesti järjestämistä Newcomer information session -infotilaisuuksista.

Voit myös tarjota uudelle työntekijälle valtion tukemia työelämän suomen tai ruotsin kursseja.

Jos sinulla on kysyttävää saatavilla olevasta asettautumistuesta, ota yhteyttä: ihhrekryhelppi@te-toimisto.fi.

Spouse Program on Helsingin kaupungin hanke, jota toteutetaan yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Se on tarkoitettu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla asuvien työntekijöiden kansainvälisille kumppaneille ja puolisoille.

Spouse Program tarjoaa työntekijöiden kansainvälisille puolisoille oman yhteisön sekä sosiaalista, ammatillista ja kulttuurista tukea.

Ohjelmaan liittyminen on maksutonta, ja ohjelmassa järjestetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia aiheista, jotka tukevat työntekijöiden kansainvälisiä kumppaneita ja puolisoja pääkaupunkiseudulle asettautumisessa.

Työntekijäsi puoliso voi tutustua myös Työnhakuneuvonta-palveluun, mistä saa tukea työllistymiseen.

Newcomer’s Guide (englanniksi) on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien laatima kattava opas. Se on erinomainen englanninkielinen tietolähde kaikille, jotka muuttavat pääkaupunkiseudulle tai asuvat tai opiskelevat pääkaupunkiseudulla.

Opas on jaettu neljään osaan, jotka ovat muutto, asuminen, työ ja opiskelu sekä vapaa-aika. Opas sisältää monipuolisesti tietoa esimerkiksi viranomaispalveluista, joissa tulokkaiden on asioitava pääkaupunkiseudulle saavuttuaan, asumisesta sekä suomen ja ruotsin kielikursseista. Newcomer’s Guide -oppaassa (englanniksi) on tietoa myös paikallisesta kulttuuritoiminnasta ja paikallisista tavoista.

Asumiseen ja asuntovaihtoehtoihin liittyvää tietoa on tarjolla Housing in Helsinki -oppaassa (englanniksi).

 

International House Helsingin päiväkoti- ja kouluneuvonta auttaa Helsingissä asuvia perheitä vastaamalla varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta sekä leikkipuisto- ja kerhotoimintaa koskeviin kysymyksiin. Asiakkaat voivat esimerkiksi saada hakuprosessia koskevia neuvoja sekä neuvontaa päivähoito- ja kouluvaihtoehdoista pääkaupunkiseudulla.

Palvelu on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Voit ottaa yhteyttä päiväkoti- ja kouluneuvontapalveluun sähköpostitse: eduguidance@hel.fi. Voit esittää kysymyksiä ja varata henkilökohtaisen puhelintapaamisen tai verkkotapaamisen sähköpostitse tai ajanvarausjärjestelmän kautta.

Tietoa Helsingin varhaiskasvatuksesta löytyy mm. Varhaiskasvatus tutuksi -oppaasta, ja kattavat tiedot perusopetuksesta Helsingissä on koottu kaupungin verkkosivuille.

Hyödyllisiä linkkejä