Skip to content Työnteko-oikeus ja työnantajan velvollisuudet - International House Helsinki

Työnteko-oikeus ja työnantajan velvollisuudet

Kun uusi kansainvälinen työntekijäsi on saanut oleskelulupapäätöksen tai jos hän on EU-/ETA-maan tai Sveitsin kansalainen, voit jatkaa tarkastamaan onko työntekijälläsi työnteko-oikeus Suomessa.

Kansainvälisen työntekijän työnantajana sinulla on tiettyjä velvollisuuksia. Lue lisää työnantajan velvollisuuksista.

Jos sinulla on kysyttävää työntekijäsi työnteko-oikeudesta Suomessa, ota yhteyttä IHH Työnantajaneuvontaan. Palvelu auttaa sinua työnteko-oikeuteen ja kansainvälisen työntekijän työnantajan velvollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Työnteko-oikeus

Kun uusi kansainvälinen työntekijäsi on saanut oleskelulupapäätöksen, hänen työnteko-oikeutensa riippuu hänen saamastaan oleskeluluvasta. Jos tarvitset lisätietoja oleskeluluvista, voit palata sivulle Työperusteinen maahanmuutto ja oleskeluluvat. Sivulla on esimerkkejä kolmesta yleisimmästä työn perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta: työntekijän, erityisasiantuntijan ja tutkijan oleskeluluvasta.

Työntekijän oleskeluluvan haltijalla on työnteko-oikeus vain sillä ammattialalla, jota varten oleskelulupa on myönnetty. Erityisasiantuntijan oleskeluluvan haltijalla on työnteko-oikeus erityisasiantuntijana kenelle tahansa työnantajalle samantyyppisessä työssä. Tutkijan oleskeluluvan haltijalla on työnteko-oikeus tutkijana ja mahdollisuus ylimääräiseen osa-aikatyöhön.

Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta saat lisätietoa työnteko-oikeudesta sekä EU:n/ETA:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevista poikkeuksista.

Pohjoismaiden, EU-/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa Suomessa työskentelyyn, ja heillä on rajoittamaton työnteko-oikeus Suomessa.

Huomioithan kuitenkin, että oleskeluoikeus on rekisteröitävä. Pohjoismaiden kansalaiset voivat rekisteröidä oleskeluoikeutensa Digi- ja väestötietovirastossa (DVV) International House Helsingissä (IHH). DVV palvelee asiakkaita ensisijaisesti ajanvarauksella. Varaa aika Digi- ja väestötietovirastoon.

EU-/ETA-maan kansalainen voi rekisteröidä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa (Migri) IHH:n kautta. Maahanmuuttovirasto edellyttää, että kaikki asiakkaat tekevät ajanvarauksen ennen IHH:ssa asiointia. Varaa aika Maahanmuuttovirastoon.

International House Helsingin (IHH) kautta työntekijä voi hakea myös henkilötunnusta, verokorttia tai Suomen sosiaaliturvaan kuulumista. Lisätietoa International House Helsingin palveluista kansainvälisille henkilöasiakkaille.

 

Työnantajan velvollisuudet

Kun työntekijä saapuu ulkomailta töihin Suomeen tai kun palkkaat kansainvälisen työntekijän Suomesta, sinulla on tiettyjä velvollisuuksia kansainvälisen työntekijän työnantajana. IHH Työnantajaneuvonta antaa tietoa kansainvälisen työntekijän työnantajan velvollisuuksista.

Ota huomioon seuraavat esimerkit kansainvälisen työntekijän työnantajan velvollisuuksista:

  • Varmista, että uudella kansainvälisellä työntekijälläsi on oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa. Tämä voidaan todentaa esimerkiksi voimassa olevasta oleskelulupakortista tai joissakin tapauksissa oleskelulupahakemuksen vireilläolotodistuksesta. Tarkemmat tiedot erityyppisistä oleskeluluvista ja työnteko-oikeudesta löydät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.
  • Kerro työntekijälle työsuhteen ehdoista kielellä, jota hän ymmärtää. Anna työntekijälle myös riittävästi työturvallisuuteen ja työtehtäviin liittyvää koulutusta sekä ohjausta kielellä, jota hän ymmärtää.
  • Kun palkkaat muun kuin EU- tai ETA-kansalaisen tai näiden perheenjäsenen, tee ilmoitus TE-toimistolle. Työntekijäilmoitus tehdään sähköisesti työnantajan Enter Finlandissa. Ilmoituksen voi tehdä myös TEM055-lomakkeella. Tietoja ei tarvitse toimittaa TE-toimistolle erikseen, jos se on jo saanut vaaditut tiedot työnantajalta työnteon perusteella tehdyn oleskelulupahakemuksen yhteydessä.
  • Säilytä työpaikalla tiedot palveluksessa olevista kansainvälisistä työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista työsuhteen aikana ja kaksi vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Ota esimerkiksi kopio asiakirjasta, josta selviää työntekijän työnteko-oikeuden osoittavasta todistuksesta (kuten oleskelulupakortista) ja hänen henkilöllisyystodistuksestaan. Tietojen on oltava helposti työsuojeluviranomaisten tarkastettavissa. Lisätietoja saat Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.
  • Ilmoita työpaikan luottamushenkilölle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle kansainvälisten työntekijöidesi nimet ja sovellettava työehtosopimus.

VINKKI: Muista, että esimerkiksi sosiaali- ja hyvinvointialan työntekijöille voi olla myös alakohtaisia vaatimuksia ammatin harjoittamiselle Suomessa.

Hyödyllisiä linkkejä

Työnteko-oikeus (Maahanmuuttovirasto)

Työnteko-oikeus (Työsuojeluhallinto)

Tietojen säilytys (Työsuojeluhallinto)

Työehtojen täyttäminen Enter Finlandin kautta

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista (Työsuojeluhallinto)

Yhteystiedot

IHH Työnantajaneuvonta

Jos sinulla on kysyttävää kansainvälisten työntekijöiden työnteko-oikeudesta tai kansainvälisen työntekijän työnantajan velvollisuuksista, ota yhteyttä IHH Työnantajaneuvontaan puhelimitse tai sähköpostitse.

+358 922 860 019