Skip to content Eläkevakuuttaminen ja sosiaaliturvatodistukset - International House Helsinki

Eläkevakuuttaminen ja sosiaaliturvatodistukset

Eläketurvakeskus (ETK) antaa tietoa työeläkkeistä ja sosiaaliturvasta International House Helsingin asiakkaille.

Kuinka asioin ETK:n etäpalvelussa?

1) ETK palvelee asiakkaita puhelimitse ja verkossa. Voit varata soittoajan tai olla puhelimitse yhteydessä +358 29 411 2110.

Saat lisätietoa A1-todistuksesta ja siitä, kuulutko alkuperämaasi vai Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.

Lisäksi tietoa annetaan työeläkkeisiin ja eläkevakuutuksiin liittyvistä asioissa, kuten palkasta pidätettävistä veroista ja maksuista, kertyneen työeläkkeen tarkistamisesta sekä eläkkeen hakemisesta.

Lisätietoa työeläkkeistä englanniksi, viroksi ja venäjäksi

Yhteystiedot

Eläketurvakeskus (ETK) palvelee asiakkaita puhelimitse ja verkossa.

Ota yhteyttä ETK:hon soittamalla numeroon 029 411 2110 tai varaa aika ETK:n verkkosivuilla

UKK

Eläketurvakeskuksesta voit saada tietoa ansiosidonnaisista eläkkeistä yksityishenkilöille ja yrittäjille sekä sosiaaliturvan kattavuudesta ja A1-todistuksista kansainvälisissä työtilanteissa.

Suomen eläkejärjestelmä koostuu ansiosidonnaisista eläkkeistä, joita kertyy Suomessa työskentelystä, ja kansaneläkkeistä, jotka perustuvat Suomessa asumiseen.

Ansiosidonnaista eläkettä kertyy palkkatyöstä ja ammatinharjoittamisesta, jotka on vakuutettu ansiosidonnaisessa eläkejärjestelmässä.  Työnantajien on otettava vakuutus työntekijöilleen, ja ammatinharjoittajien on otettava vakuutus vakuutusyhtiöstä. Sekä työnantajat että työntekijät maksavat eläkemaksuja. Et kerrytä henkilökohtaista eläkerahastoa itsellesi, vaan lakisääteiset ansiosidonnaiset eläkkeet rahoitetaan pääasiassa kyseisenä vuotena maksetuista ansiosidonnaisista eläkemaksuista (pay-as-you-go-jakojärjestelmä). Lisätietoja Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla.

Lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja Suomessa ovat ansiosidonnaiset eläkemaksut, työntekijän tapaturmavakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut sekä työnantajan ja vakuutetun (työntekijän) sairausvakuutusmaksut. Lakisääteisten maksujen lisäksi työnantajien on usein maksettava myös ryhmähenkivakuutusmaksuja työntekijöidensä puolesta. Lisätietoja

Et voi. Vanhuuseläkettä aletaan maksaa, kun saavutat eläkeikäsi. Vanhuuseläkettä voidaan maksaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana saavutat eläkeikäsi. Tarkista eläkeikäsi ja lue lisää eläkkeistä: tyoelake.fi. Suomessa kertynyt ansiosidonnainen eläke maksetaan sinulle siitä riippumatta, minkä maan kansalainen olet tai missä maassa asut.

Jos asut Suomen ulkopuolella kun saavutat eläkeikäsi, sinun on haettava eläkettä Suomesta asuinmaasi eläkeviranomaisen kautta.

YEL on yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus ja tärkeä osa yrittäjien sosiaaliturvaa. Sinun on otettava YEL-vakuutus, jos työskentelet itsenäisenä ammatinharjoittajana Suomessa. YEL-vakuutus on pakollinen, mikäli eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset täyttyvät.

Voit ottaa YEL-vakuutuksen mistä tahansa työeläkevakuutusyhtiöstä tai toimialan eläkerahastosta, joka hoitaa ammatinharjoittajien eläkevakuutuksia. Vakuutusmaksu on täysin verovähennyskelpoinen.

Vanhuuseläkettä maksetaan aikaisintaan alimman eläkeikäsi mukaan.

A1-todistuksella vahvistetaan, minkä maan sosiaaliturvalakeja sinuun sovelletaan työskennellessäsi ulkomailla ja mihin maahan sinun ja työnantajasi on maksettava lakisääteiset sosiaaliturvamaksut.

Tarvitset A1-todistuksen, jos sinut lähetetään työskentelemään tilapäisesti eli komennukselle maahan, joka ei ole vakituinen asuinmaasi.  Tarvitset A1-todistuksen myös silloin, jos työskentelet samanaikaisesti useassa maassa. Työntekijöiden lisäksi esimerkiksi yrittäjät, valtion virkamiehet, stipendiaatit, lentohenkilöstö ja merenkulkijat voivat työskennellä ajoittain ulkomailla ja voivat siksi tarvita A1-todistuksen.

Et tarvitse A1-todistusta, jos työskentelet samassa maassa, jossa asut pysyvästi. Jos et ole varma, ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen (ETK) selvittääksesi, missä sinun kuuluu olla vakuutettu.

Sinun on esitettävä A1-todistuksesi työnantajallesi ja pyydettäessä Suomen viranomaisille. A1-todistus tarkoittaa, että kuulut vakituisen asuinmaasi sosiaaliturvan piiriin ja että sinun tai työnantajasi ei tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksuja Suomeen.

Sinun tai työnantajasi on haettava A1-todistusta hyvissä ajoin ennen kuin aloitat työskentelyn Suomessa/ulkomailla. Lisätietoja on Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla.

Varmista, että kuulut sosiaaliturvalakien piiriin siinä maassa, jossa työskentelet, tai että sinulla on A1-todistus, josta käy ilmi, minkä maan sosiaaliturvalakeja sinuun sovelletaan, kun työskentelet ulkomailla, ja mihin maahan työnantajasi maksaa sosiaaliturvamaksut. Voit varmistaa tämän Eläketurvakeskuksesta.

Yleinen ohjenuora on, että Suomessa tehty työ – myös etätyö – on vakuutettu Suomessa, jolloin A1-todistusta ei tarvita. Heinäkuussa 2023 tuli kuitenkin voimaan etätyösopimus, jonka mukaan säännöllisesti etä- ja läsnätyötä kahdessa EU-maassa tekevä työntekijä voidaan tietyin edellytyksin vakuuttaa oman asuinmaan sijaan työnantajan kotimaassa. Sopimus koskee työntekijöitä, jotka tekevät etätyötä asuinmaassaan tietotekniikan välityksellä ja jotka työskentelevät muun ajan työnantajansa kotimaassa.

Mikäli sekä työnantaja että työntekijä haluavat etätyösopimuksen soveltamista, työntekijälle myönnetään A1-todistus osoitukseksi kuulumisesta työnantajan kotimaan sosiaaliturvalainsäädäntöön. Lisätietoja