Skip to content Sosiaaliturva ja etuudet - International House Helsinki

Sosiaaliturva ja etuudet

Jos sinä tai puolisosi työskentelette Suomessa tai olette muuttanut Suomeen vakinaisesti, teillä voi olla oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Kela päättää, oletko oikeutettu sosiaaliturvaan. Voit myös saada etuuksia Kelalta.

Kelan toimipisteessä International House Helsingissä saat neuvontaa sekä sosiaaliturvasta että etuuksista ja lisäksi voit täyttää ja jättää hakemuksia.

Kuinka asioin Kelan palvelupisteessä IHH:ssa?

1) Sinun ei tarvitse varata asiointiaikaa Kelan palvelupisteeseen International House Helsingissä.

2) Otathan seuraavat asiakirjat mukaan asiointikäyntiä varten:

Kelan palvelupisteessä International House Helsingissä voit asioida ilman ajanvarausta.

Yhteystiedot

Lisäohjeita Kelan verkkosivuilta

Aukioloajat: maanantai–perjantai klo 9–16

UKK

Kaikille, jotka on sairasvakuutettu Suomessa, myönnetään henkilökohtainen sairausvakuutuskortti eli Kela-kortti. Jos muutat Suomeen toisesta maasta tai aloitat työskentelyn Suomessa, Kela voi arvioida, kuulutko suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Tätä varten sinun on toimitettava Muutto Suomeen -lomake Kelan palvelupisteeseen International House Helsingissä.  Samalla voit toimittaa myös hakemuksesi Kela-korttia varten.

Kela-korttia ei voi käyttää henkilöllisyystodistuksena. Kela-kortilla saat korvauksia kuluistasi monilla yksityisillä lääkäriasemilla sekä reseptilääkkeistä apteekeissa. Tällöin maksat vain omavastuun.

Ei. Julkisessa terveydenhuollossa pyydetään usein tunnistautumaan Kela-kortilla, koska siinä on helposti luettava viivakoodi. Se ei kuitenkaan ole edellytyksenä julkisten terveyspalveluiden saamiselle. Sen sijaan oikeus julkiseen terveydenhuoltoon perustuu Digi- ja väestötietoviraston merkintään siitä, että sinulla on kotikunta Suomessa. Jos et ole varma, onko sinulle määritetty kotikunta, ota yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon.

Yksityisiä terveydenhoitopalveluja voivat käyttää kaikki – myös ne, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa tai Kela-korttia.

Suomessa ei ole sosiaaliturvatunnuksia. Suomalaista henkilötunnusta kutsutaan puhekielessä joskus virheellisesti sosiaaliturvatunnukseksi.

Suomalaisen henkilötunnuksen voi myöntää joko Maahanmuuttovirasto (Migri) oleskeluvan myöntämisen tai oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä tai Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

Työntekijä voi myös pyytää henkilötunnusta verotustarkoituksiin Verohallinnolta hakiessaan verokorttia tai veronumeroa. Tätä palvelua ei ole saatavilla International House Helsingissä.

 

Kelan verkkosivuilta löydät tarkempaa tietoa erilaisista elämäntilanteista, joissa henkilöllä voi olla oikeus etuuksiin.

Voit myös asioida Kelan palvelupisteellä International House Helsingissä, jossa voit jättää hakemuksia ja saat neuvontaa etuuksiin liittyen. Kelan palvelupisteelle ei tarvitse tehdä ajanvarausta.

Kelalla on sekä veronalaisia että verovapaita etuuksia. Verotus riippuu kyseessä olevasta etuudesta. Ennakonpidätysprosenttiin voi vaikuttaa esimerkiksi se, onko edunsaaja työssä ja mikä on hänen palkkatulonsa veroprosentti.

Lisätietoa etuuksien verotuksesta löytyy Kelan verkkosivuilta. Etuuksia ja palkkoja verotetaan eri tavalla, ja sosiaaliturvaetuuksia varten on erillinen verokortti. Verohallinto toimittaa etuutta varten lasketun verokortin pyynnöstä sähköisesti suoraan Kelalle.