Teknologiateollisuus ry ja Puoliso-ohjelma (Spouse Program) toteuttivat yhdessä kumppaniyritysten kanssa teknologiateollisuuden yhteistyötä ja innovointia edistävän Tech Solution Day -tapahtuman maaliskuussa. Tapahtuma yhdisti Puoliso-ohjelman kansainvälisiä puolisoita keskeisten pääkaupunkiseudulla toimivien kumppaniyritysten kanssa. Kumppaniyrityksinä tapahtumassa olivat mukana KONE, Metso ja Capgemini.  Tapahtuma tarjosi osallistavan ja monipuolisen ympäristön kansainvälisten osaajien integroitumisen edistämiseen ja ongelmanratkaisumahdollisuuksien esille tuomiseen suomalaisen teknologiateollisuuden alalla.

Tech Solution Dayn keskeisenä tavoitteena oli auttaa yrityksiä pitämään kiinni osaajistaan sekä esitellä paikallisesti saatavilla olevia ammattitaitoisia kansainvälisiä osaajia. Monet yritykset menettävät avainasiantuntijoita, kun asiantuntijoiden puolisoilla on haasteita asettua asumaan Suomeen. Puolisot saattavat kokea, että heidän omat kykynsä jäävät huomiotta ja heillä voi olla haasteita päästä paikallisille työmarkkinoille, vaikka ovat itsekin korkeasti koulutettuja asiantuntijoita.

”Tämä aihe on todella tärkeä”, sanoo Paula Romanainen, Capgeminin kansainvälisen liikkuvuuden johtaja. ”Olemme menettäneet kansainvälisiä osaajia, koska heidän puolisonsa eivät ole löytäneet töitä Suomesta tai viihtyneet täällä.”

Romanaisen mukaan on tärkeää auttaa puolisoita tuntemaan itsensä tervetulleiksi ja löytämään mielekästä tekemistä. Puolisoja voi esimerkiksi tukea työpaikan löytämisessä tai verkostoitumisessa samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. ”Se voi olla ratkaiseva tekijä kansainväliselle komennukselle, jos työntekijän perhe ei koe siirtoa hyvänä.”

Myös Metson globaalin liikkuvuuden johtaja Esa Johnsson korostaa, miten tärkeää sopeutuminen on Suomeen muuttaville osaajille ja heidän puolisoilleen. Hänen mukaansa perheet, jotka muuttavat takaisin kotimaahansa Suomessa asumisen jälkeen, muuttavat useimmiten siksi, että puoliso ei ole löytänyt työtä tai kokenut elämää täällä mielekkääksi.

”Siksi tällainen toiminta on hyvin tärkeää”, Johnsson painottaa. ”Haluamme, että kaikilla on onnellinen ja hyvä elämä, ja työ on osa sitä.”

KONEen Senior Full-Stack Recruiter Kristiina Saaristo kertoo, että KONE on tehnyt yhteistyötä Puoliso-ohjelman kanssa jo muutaman vuoden ajan, ja KONE on myös Teknologiateollisuus ry:n jäsen. ”On hienoa, että nämä kaksi tahoa tekevät yhteistyötä.”

Saaristo uskoo, että Tech Solution Daylla on merkitystä paitsi Puoliso-ohjelman jäsenille myös tapahtumassa mukana oleville yrityksille. ”Tapahtuma on tärkeä kaikille osallistuville yrityksille, jotta ne saavat tuoreita ideoita, ajattelua laatikon ulkopuolelta ja uusia innovaatioita.”

Teknologiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Jenni Pitkänen kertoo, että heillä on lähes 1900 jäsenyritystä ja tavoitteena on tehdä Tech Solution Daysta tulevaisuudessa vielä suurempi. ”Kaikissa projekteissa mietimme, miten voimme auttaa mahdollisimman monia yrityksiä samaan aikaan, ja mielestäni tämä konsepti on siihen erittäin hyvä. Ensi kerralla otamme mukaan vielä enemmän yrityksiä ja osallistujia.”

Teknologia-alan tulevaisuuden muotoilua

Tech Solution Dayn aluksi teknologiayritykset esittäytyivät ja kertoivat rooleistaan omilla toimialoillaan. Tapahtumaan osallistuneet puolisot saivat kattavan käsityksen teknologiayritysten taustoista ja haasteista, joita ne kohtaavat nykypäivänä.

Esittäytymisen jälkeen kukin yritys esitteli suunnitteluhaasteita, joihin puolisot saivat vastata ryhmissä. Ryhmien tavoitteena oli ideoida yhdessä innovatiivisia ratkaisuja haasteisiin, joiden aiheet vaihtelivat erilaisista esteistä suunnitteluprosesseihin ja alan tulevaisuuden suuntauksiin. Haasteet käsittelivät esimerkiksi etäkenttätyöskentelyyn liittyviä esteitä, hissien ohjelmointilogiikkaa ja tekoälyn hyödyntämistä rekrytoinnin tehostamiseksi.

Ryhmät muodostettiin eri taustoista tulevista ja erilaisilla taidoilla varustetuista puolisoista, jotka eivät olleet aikaisemmin työskennelleet yhdessä. Ryhmät työskentelivät vuorovaikutteisissa istunnoissa vastatakseen yritysten esittämiin haasteisiin.

Ryhmille oli ominaista intensiivinen ideointi, tiivis ryhmätyöskentely ja ajatusten vaihtaminen. Osallistujat keskittyivät ongelmanratkaisuun sekä hyödynsivät henkilökohtaisia profiilejaan ja asiantuntemustaan luovien ja käytännöllisten ratkaisujen kehittämiseksi. Capgeminin konsultti ja automaatiokehittäjä Bikash Panthi korosti tapahtuman kulttuurienvälistä luonnetta ja kuvaili sitä ”enemmänkin kansainväliseksi tapaamiseksi”.

Päivän päätteeksi yritysten edustajat saivat kuulla puolisoiden esittelevän innovatiivisia ratkaisujaan. Yrityksiltä saatu palaute oli erittäin myönteistä, ja joitakin puolisojen esittämiä ratkaisuja pidettiin erinomaisina ideoina myös start-up-yrityksiksi. Myöhemmin sovittiin, että puolisoryhmät pääsevät vierailemaan yritysten toimistoilla.

Myös puolisot itse pitivät tapahtumaa erinomaisena ja voimannuttavana kokemuksena, ja he olivat kiitollisia tilaisuudesta näyttää osaamistaan ja verkostoitua alan toimijoiden kanssa. ”Se oli todella upeaa”, Abigiael Nya, Talent Spouse, ilmaisee kokemuksiaan tiimityöskentelystä. ”Toimimme saumattomasti yhdessä, mikä helpotti työtämme, ja olimme yhdessä mahtava tiimi, loistavaa tiimityötä.”

Tech Solution Day oli menestynyt osoitus siitä, miten osaavien puolisoiden ja teknologiayritysten välinen vuorovaikutus edistää innovointia ja ratkaisujen löytämistä alan haasteisiin. Tapahtuma osoitti kansainvälisten osaajien ja teknologiayritysten välisen yhteistyön voiman. Se toi esiin luovuuden potentiaalin ja sen, kuinka innovaatioita voidaan edistää, kun erilaiset taidot ja näkökulmat tuodaan yhteen.

”Paikalla olleet yritykset antoivat meille mahdollisuuden esittää näkemyksiämme, ja saimme lisää tietoa yrityksistä ja niiden rekrytointiprosesseista”, sanoo Ranjana Gautam, Talent Spouse.

Tech Solution Day tarjosi alustan yritysten ja osaajien yhdistämiselle. Tapahtuma toimi myös inspiraation lähteenä kaikille osallistujille ja korosti tiimityöskentelyä ja luovuutta teknologia-alan tulevaisuuden muotoilussa.

 

Lisätietoa Puoliso-ohjelmasta

Puoliso-ohjelma (Spouse Program) tarjoaa pääkaupunkiseudulle ulkomailta kumppanin työn perusteella muuttaneille mahdollisuuden liittyä vertaisyhteisöön. Jäsenet voivat osallistua työpajoihin ja verkostoitumistapahtumiin sekä saada ohjausta työn etsimiseen.

Kuinka Puoliso-ohjelma auttaa yrityksiä?

Puoliso-ohjelman jäseninä on lahjakkaita kansainvälisiä osaajia, jotka asuvat jo valmiiksi pääkaupunkiseudulla ja ovat kiinnostuneita työskentelemään yrityksissä Suomessa. Puoliso-ohjelman yrityskumppaniksi liittymällä voit saada pääsyn tähän osaajapooliin yhteistyössä järjestettävien rekrytointitapahtumien kautta. Puoliso-ohjelma voi myös tarjota räätälöityjä palveluja yrityksesi kansainvälisten työntekijöiden puolisoille.

Ota yhteyttä: spouseprogram@hel.fi